OPDRACHTEN

Prachttrajecten heeft sinds 2006 voor ruim 85 organisaties in het publieke domein mogen werken waaronder:

 • Vrijwel alle provincies en het IPO
 • Tientallen gemeenten
 • Universiteiten
 • Branche organisaties
 • Zorginstellingen
 • Regionale samenwerkingsverbanden
 • Waterschappen
 • Woningcorporaties
 • Schoolorganisaties in po, vo en mbo

Met een groot aantal heeft Prachttrajecten inmiddels een langdurige relatie opgebouwd.

Prachttrajecten werd ingehuurd voor onder meer:

 • Totstandbrenging van strategische visies
 • Bemiddeling en beslechten van conflicten
 • Advies- en commissiewerk
 • Executive (team-) coaching
 • Leiderschapsontwikkeling en cultuurverandering
 • Opstarten van complexe samenwerkingsprocessen

Sinds 2014 werkt Prachttrajecten samen met ELLLA - Academie voor leven lang leren. In die samenwerking modereert Prachttrajecten leergangen en bijeenkomsten voor ervaren leiders van private en publieke ondernemingen die diepgang zoeken in hun werk.